Kelemen Krisztián városi képviselő blogja

Előterjesztésem a soron következő GVB ülésre

2018. szeptember 20. - Kelemen Krisztián

A Gazdasági és Városstratégia Bizottság, azaz a GVB soron következő ülésére terjesztettem ma be egy a Joskar-Ola lakótelepet érintő javaslatot, amely 3 részből áll. 

1. A Károlyi Antal utcában 2 tömb, azaz 6 lépcsőház előtt járdajavítás, melyet a Szova Zrt. 1.500.000 forintból el tud végezni. Szombathelyen a Károlyi Antal utcában 7. lakótömb, ezen belül 21 lépcsőház található. Ebben az utcában jellemzően idősebbek laknak, akik érdekében kiemelten fontos, hogy balesetmentesen tudjanak közlekedni a lépcsőházak előtti járdaszakaszokon.

Folyamatosan vizsgálva a 9-es választókörzetben a járdák állapotát, a hivatal szakembereivel megállapítottuk, hogy a Károlyi Antal utcában élő lakók jelzése megalapozott, miszerint a Károlyi Antal utca 1. és 3. szám előtti járdaszakaszokat a balesetek elkerülése érdekében haladéktalanul fel kell újítani és az akadálymentesítés is szükséges, melyet a Szova Zrt. el tudna végezni.

2. Javaslat meglévő, szilárd burkolattal nem rendelkező, közterületi parkolók antigorittal (kőzetzúzalékkal) történő felújításához, hézagkitöltéséhez és tereprendezéshez szükséges forrás biztosítása a következő helyeken:

 • Mikes Kelemen utca 5.-17. zöldterület felőli oldalon
 • Mikes Kelemen utca 17-29. a tömb körül elhelyezkedő közterületi parkolóban
 • Pázmány Péter krt. 42.-52. melletti közterületi parkolóban
 • Pázmány Péter krt. 54.-64. melletti közterületi parkolóban
 • Hajnal utca – Ősz utca közötti részen a közterületi parkolóban

A térképen is jelzett helyeken, a parkolókban nagy mélyedések találhatók, és főleg nagy esőzések idején ezek a gödrök megtelnek csapadékvízzel, amely sok bosszúságot okoz a lakóknak.

A területbejárások alkalmával kiderült, hogy több helyen szükséges tereprendezés és az antigorittal történő feltöltés, melyet a Szova Zrt. el tudna végezni. Az ehhez szükséges forrás 300.000,-Ft.

img_20180917_115334.jpg

ggrrdfsdfsd.jpg

3. Javaslat a Mikes Kelemen utca 3. számnál található „U” alakú közlekedési útvonal megszüntetésére és a Mikes Kelemen utca egyenes vonalban történő kivezetésére a Károlyi Antal utcára. Javaslom, hogy a keletkező egységes területen új parkolóhelyek kerüljenek kialakításra. A fent leírt logikus közlekedési útvonal és parkoló kialakításhoz szükséges kiviteli tervek elkészítésére teszek javaslatot. Kérem a tisztelt bizottságot, hogy az évközi tervezés tételsor terhére indítsák meg a tervezést.

tttttdew.jpg

Korábban is voltak már fejlesztési javaslatom a GVB üléseire, melyek rendszerint vagy nem kerültek be a bizottság üléseire vagy nem támogatták a javaslatot. Kettő előterjesztésem volt sikeres az elmúlt években, még pedig a Hunyadi utcai gyalogátkelőhely a LIDL Áruháznál, amely meg is valósult beruházás és a Pázmány Péter krt. 42-52. járdaszakasz, melyet elfogadtak, de forráshiányra hivatkozva egyelőre nem valósulhatott meg, pedig "csak" 15.000.000,-Ft a becsült költsége és ez kevesebb mint a polgármesteri parkoló 23 millió forintos felújítási költsége.

2016. március 17.-én például ezeket a javaslatokat küldtem be a bizottsági ülésre:

Javaslat egyes belterületi járdák és parkoló felújítására, valamint gyalogátkelőhely kialakítására 

 1. Javaslat a Pázmány Péter körút 42.-52. tömbbelsőben található járdaszakasz és lépcsőzet felújítására. Ez a járdaszakasz kész tervekkel rendelkezik, tehát kézenfekvő ennek a területnek a mielőbbi felújítása.

 

 1. Javaslat a Pázmány Péter krt. 54.-64. tömbbelsőben található járda felújításához szükséges kivitelezési tervdokumentációk elkészítésére.

 

 1. Javaslat közterületi parkolók bővítési lehetőségeinek kivizsgálására és a kialakításhoz, bővítéshez szükséges kiviteli tervek elkészítésére a Pázmány Péter krt. 23. és a 25. számú társasházak mellett. A hivatal szakértő munkatársaival végzett helyszíni bejárások alkalmával felmerült a már meglévő parkolók bővítésének lehetősége szegélyelhúzással a képen jelzett területeken. Szükséges egy tervezői felmérés, amely minden hatósági szempontot figyelembe véve kialakítja álláspontját a parkolók bővítésének lehetőségeiről. A számítások szerint ezzel a költséghatékony módszerrel ezen a területen, akár 6-8 új parkolóhelyet is ki lehet alakítani, amely nagymértékben enyhítené a jelenlegi parkolási problémákat.

 

 1. Javaslat meglévő közterületi parkolók felújításához szükséges kivitelezési tervdokumentációk elkészítésére a képen jelzett helyeken:
 • Mikes Kelemen utca 5.-17. zöldterület felőli oldalon
 • Pázmány Péter krt. 42.-52. mellett
 • Pázmány Péter krt. 54.-64. mellett

 

 1. Javaslat a Mikes Kelemen utca 3. számnál található „U” alakú közlekedési útvonal megszüntetésére és a Mikes Kelemen utca egyenes vonalban történő kivezetésére a Károlyi Antal utcára. Javaslom, hogy a keletkező egységes területen új parkolóhelyek kerüljenek kialakításra. A fent leírt logikus közlekedési útvonal és parkoló kialakításhoz szükséges kiviteli tervek elkészítésére teszek javaslatot.

 

 1. Javaslat a Hunyadi út 51. szám (Lidl Áruház) mellett gyalogátkelőhely kialakítására. Mivel a gyalogátkelőhely kész tervvel és jogerős építési engedéllyel rendelkezik, ezért célszerű mihamarabb kialakítani, hogy a kétszer kétsávos úton a gyalogos forgalmat biztonságossá tegye az önkormányzat.