Kelemen Krisztián városi képviselő blogja

Elindítottam a tervezéseket a lakótelepen

2018. december 07. - Kelemen Krisztián

Idézet a 376/2018. (XII.03.) számú Gazdasági és Városstratégiai Bizottság ülésén megszavazott határozatból:

Szombathely, Károlyi Antal u. - Mikes Kelemen u. csomópont átépítés

A Mikes Kelemen utcát a Károlyi Antal utca felől egy „S kanyar” manőverrel közelíthető meg. Kelemen Krisztián önkormányzati képviselő úr a Mikes Kelemen utca egyenes kikötésére, a Mikes Kelemen utca és a Károlyi Antal utca közötti terület hasznosításaként új parkolóhelyek kialakítására tett javaslatot.

A Károlyi Antal u. - Mikes Kelemen u. csomópont átalakítására, meglévő út megszüntetésére, új parkolóhelyek létesítésére tervezői megbízás keretében – amely figyelembe veszi többek között a Rendezési Terv Szabályozási Terv alapján jelölt közlekedési területeket, az útügyi műszaki előírásokat és a vonatkozó jogszabályokat – lefolytatott vizsgálat adhat alátámasztó dokumentációt.

Tekintettel arra, hogy a Városfejlesztési Alap költségvetési sor 2018. évi kerete tervezési feladatokra teljes körűen felhasználásra került, ezért a Városüzemeltetési Osztály észrevételét támogatva javaslom, hogy a 2019. évi tervezési feladatok között szerepeljen a csomópont átépítés tervdokumentációjának elkészítése. 

A Szabályozási Terv módosításoknál komplexen kértem kezelni a lakótelepi parkolótervezések ügyét:

parkolotervezesek.jpg