Kelemen Krisztián városi képviselő blogja

A Horvát Nemzetiségi Oktatási Központ bemutatása

2019. április 12. - Kelemen Krisztián


Nyugat- Magyarországon kb. 500 évvel ezelőtt telepedett le az a horvát közösség, akiknek leszármazottjai napjainkban is Vas és Győr- Moson – Sopron megye területén élnek. A történelem során folyamatosan változott számuk, az infrastrukturális fejlődéseknek köszönhetően egyre többen költöztek a biztos munkahelyeket adó városokba. Így változott az igény a nemzetiségi nevelés- oktatás megszervezése területén is. Már nemcsak a falvakban, hanem a városokban is megjelentek azok a családok, akik gyermekük számára horvát nemzetiségi nevelést folytató intézményt kerestek, keresnek. A törvényi előírások kedveznek a létszámoknak, hiszen már 8 szülő kérése esetén biztosítani kell a nemzetiségi nevelésoktatás megszervezését. Az elmúlt évtizedekben több kísérletet tettek már a város különböző intézményeiben egy- egy osztály, csoport elindítására. 

17.jpg

A horvát iskola terve már több, mint 15 éves. Több városi intézménybe próbálták beintegrálni- több- kevesebb sikerrel. A sikertelenség oka elsősorban az, hogy egy nemzetiségi létet csak a megfelelő környezetben lehet biztosítani. Az egész napot két nyelven kell eltölteni ahhoz, hogy az identitás tudat, őseik nyelvének szeretete tovább élhessen. A nemzetiségi nevelésben- oktatásban dolgozók egyhangú véleménye az, hogy a nemzetiségi
lét, az identitástudat erősítése és fenntartása egy állandó nemzetiségi atmoszférában biztosítható igazán.


Ne felejtsük el, a horvátok egy több, mint 500 éves nyelv megőrzésén munkálkodnak. Nemzetiséginek lenni napjainkban komoly felelősség. Gondoljunk arra, hogy a határainkon túl élő kisebbségek milyen erőfeszítéseket tesznek nyelvük és kultúrájuk megőrzéséért. A horvátok miért ne tennék ugyanezt?


Ennek tükrében az Országos Horvát Önkormányzat 2015-ben kezdte el a tárgyalásokat a szombathelyi önkormányzattal a tervezett iskolaközpont megvalósításáról. A hosszútávú elképzelés az óvodától a gimnáziumi érettségi megszerzéséig tart, kollégiumi férőhelyek biztosításával. Így az óvodába érkező kisgyermek teljes biztonságban, folyamatos felügyelet mellett, családias légkörben érkezhet meg a felnőtté válás kapujába. Első lépésként Szombathely városa a Jászai Mari utcában lévő, régen gyermekek Háza épületét 2016 őszétől adta át használatra- itt kezdte meg működését az óvoda akkor 15 kisgyermekkel, majd 2017-ben elindult az általános iskola 1. osztálya is, 12 fővel. Sokan kissé szkeptikusan fogadták a tervet.

53117700_2218485221601743_9148149932387991552_n.jpg

 

Az optimista gondolkodás a horvátokat igazolta - jelenleg az óvodában kettő csoport működik 48 kisgyermekkel, és 2018 szeptemberében újabb osztályt indítottak, ahol szintén 12 diák tanul. Így a jelenlegi épületben már több, mint 70 gyermekkel foglalkoznak az óvodapedagógusok és a tanítók.

A kicsi osztálylétszám minden előnyét élvezik az első és második osztályosok. Hiszen nem mindegy, hogy egy osztályba 30, vagy csak 10- 12 gyerek jár. Sokkal több idő jut egy diákra, a tehetséggondozásra vagy éppen a felzárkóztatásra. Emellett rengeteg olyan programban vehetnek részt, amire más, magyar iskolában nincs lehetőség, pl. országos fesztiválok, horvátországi kirándulások, táborozás, nyelvvizsga bizonyítvány megszerzésének lehetősége, néptánc és tamburaoktatás. A gyermekek rendszeresen szerepelnek jelenleg is a város rendezvényein. bemutatkoztak már a Skanzenben, a Fő téren, vagy éppen legutóbb a szombathelyi Pláza dolgozóit és vásárlóit lepték meg a farsang búcsúztató - télűző felvonulásukkal.


Fontos a gyerekek számára a mindennapos mozgás. A heti öt testnevelés órából egy óra táncoktatás, egy óra pedig röplabdaoktatás. Az óvodások korcsolyázni és úszni is jártak az elmúlt években. Ezeket a tevékenységeket a városi iskolákhoz és óvodákhoz hasonló kedvezményekkel vették igénybe a gyermekek. Terveikben ezek megtartása és bővítése is szerepel. A jogszabálynak megfelelően szervezik a hit- és erkölcstan oktatását is. Szükség esetén gyógypedagógus, gyógytornász és logopédus is foglalkozik a gyermekekkel. Több évtizedes pedagógiai munka tapasztalata, hogy sikeresen veszik az akadályokat a gyermekek a kétnyelvű oktatásban. Több tanórán megjelenik a horvát nyelv, így könnyebben elsajátítható. A mindennapokat a kétnyelvűség kíséri nem csak a foglakozásokon, hanem a szabadidős programokon is.

Mind az óvodában, mind az iskolában egész nap jelen van mindkét nyelv. Kiválóan felkészült, módszertanilag képzett pedagógusok végzik a napi teendőiket az intézményben. Mindezt külön erősíti a Horvátországból érkezett anyanyelvű tanítónéni jelenléte is. Előzetes horvát nyelvtudás nélkül is kiválóan boldogulnak gyermekek. Emellett a magyar oktatási rendszer szabályai szerint természetesen tanulnak magyar nyelvet és irodalmat is, és az idegen nyelv oktatását is megszervezik 4 . osztálytól kötelezően. (angol vagy német).

A gimnáziumba jelentkezőknek szintén óriási előny, hogy kis létszámú csoportban, intenzíven tanulhatják a horvát nyelvet- és az idegen nyelvet is. A folyamatos egyeztetések és tárgyalások eredményeként, a Közgyűlés egybehangzó döntése értelmében a volt Szent- Györgyi középiskola épületét kapták meg ingyenes használatra 2019. szeptember 1-jétől. A felújítási munkálatok komoly ütemben haladnak, az ehhez szükséges anyagi források a rendelkezésre állnak.

img_20190405_113916.jpg

img_20190405_113959.jpg


Az új Horvát Oktatási Központ, a horvátoknak óriási lehetőség, de nemcsak nekik, hanem a gyerekeknek és a Joskar-Ola lakótelepnek is egyaránt. Óriási lehetőség, mert a szülők részére helyben lesz egy olyan oktatási intézmény ahová beírathatják gyermekeiket 3 éves korban és egészen 18 éves korukig egy intézményben tanulhatnak. Ez egy ideális helyzetet teremthet egy gyermek életében, és a szülő életében is, és nem csak a kényelmi szempontokat tekintve. Egyébként a lakótelepen is számos horvát származású család él. 

2014-től egyik nagy feladatomnak tekintettem a volt Szent-Györgyi épületének a hasznosítását. Eredetileg egy Gyermek és Ifjúsági Központot álmodtam meg az épület hasznosítására és azt gondolom, hogy ezzel az intézménnyel lényegében pontosan ez valósult meg. Az intézményben a tanítás mellett számos szabadidős programra, foglalkozásra lesz lehetőség, szakkörök, sportesemények, és kultúrális programok színesítik majd a palettát egy felújított épületegyüttesben.

A 2011-ben bezárt épület kapja ezzel vissza az eredeti, oktatási funkcióját, emelve ezzel a lakótelepen élők komfortérzetét. Ezzel a lakótelep szíve is megújul, nemcsak az épület, hiszen az oktatási intézmény kiemelten fogja kezelni és gondozni a környezetét, melyben természetesen én is segítem őket, illetve a lakótelepen működő civilszervezet, a Joskar-Ola Alapítány is. Az udvar teljes felújítására is sor kerül. Játszótér is lesz és az új telken belüli parkolók kialakításával, remélhetőleg nem generál az intézmény parkolási problémákat sem. 

 

A munkahely teremtés szempontjából is nagy jelentőséggel bír az intézmény, mert szakmai és kiszolgáló személyzetének kiválasztása során is újabb és újabb munkaerőre lesz szükség. 


Az intézmény fő célja, hogy minőségi oktatást nyújtson, ahol a gyermek tudása, személyisége kiemelt fontosságú, és ahol valamennyi partner – legyen az gyermek, szülő vagy alkalmazott- jó érzi magát.

Várnak minden érdeklődő szülőt, aki szeretné, hogy gyermeke Eu- kompatibilis, jól felszerelt iskolában, kiváló szaktudással rendelkező pedagógusok segítségével szerezze meg azt a tudást, amellyel a felnőtté válás után bármelyik felsőoktatási intézményben, vagy szakmában kitűnően boldogul majd. A tudás átadása mellett pedig nyugodt, szeretetteljes légkörben válik a társadalom számára értékes emberi tulajdonságokkal rendelkező tagjává a közösségnek.

Forrás: Országos Horvát Önkormányzat